Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Hos Bromma KFUM går det att ansöka om reducerad avgift för samtliga verksamheter. Vår förhoppning är att vi genom det kan möjliggöra att fler får möjligheten att delta på våra aktiviteter. Den reducerade avgiften är finansierad av fondmedel och gåvor.


Den /de som ansöker om reducerad avgift eller friplats måste uppfylla någon eller flera av nedanstående kriterier samt att hushållet tjänar mindre än 42 000kr/månaden

Kriterierna är för den ansökande

a Arbetslös/arbetssökande
b Ensamstående
c Sjukskriven
d Studerande


Ansökan gör ni här: Reducerad avgift