Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Parkour

Hej och välkomna till vår parkour på Bromma KFUM

Parkour handlar i grunden om att så snabbt och smidigt som möjligt ta sig från punkt A till punkt B genom att endast använda sig av kroppen som hjälpmedel. Parkour innehåller inga tävlingsmoment, utövaren strävar endast efter att överträffa sig själv. Träningen sker på egen nivå och under trygga former då farliga moment är, som i vilken annan träningsform som helst, oönskade. Vårt mål är att uppnå en så säker och rolig träning som möjligt.Upplägg kring vår verksamhet

Våra ledare använder en långsiktig planering anpassad för varje nivå (och grupp efter behov). Planeringen omfattar en plan för hela terminen med vad deltagarna skall lära sig men lämnar stort utrymme till en individanpassning.

För de äldre deltagarna är det även styrketräning med hjälp av kroppsvikten varje pass för att kunna utvecklas ännu mer inom parkour ibland genom rena fyspass, men oftast på ett lekfullt sätt.

Alla våra grupper utgår från en inomhushall, men det förekommer utomhusträningar.

Ledarna har 3 ledarmöten per terminen där upplägget och planeringen för varje grupp diskuteras och justeras efter behov