För att vara ledare hos Bromma KFUM måste man årligen uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.

Det går att beställa ett utdrag här: registerutdrag från belastningsregistret

Utöver utdrag från belastningsregistret kan det förekomma verksamhetsspecifika grundkrav för att vara ledare i en verksamhet. Hör av er till den som är ansvarig för verksamheten för att stämma av vilka grundkrav det finns för att vara ledare om ni vill ha mer information.